iCall

logo-icall

Lista krajów w abonamencie

Australia, Austria, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Wyspy Owcze, Francja, Grecja, Holandia, Hongkong, Chiny, Chorwacja, Cypr, Indie, Irlandia, Włochy, Kanada, Litwa, Łotwa, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwajcaria, Szwecja, Czechy, Tajlandia, Węgry i Niemcy.