iCall

logo-icall

Internet symetryczny

26.990 kr. /mies.
  • Szeroki zakres przepustowości do 100Gb/s
  • FTTH cała sieć zbudowana z kabli światłowodowych
  • 100% bezpieczeństwa sieci bez przestojów
  • Możliwość jednoczesnej pracy na ponad 100 urządzeniach

Na terenie całej Islandii.